วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง‘56

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง'56 ภายในงานมี พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และพิธีเปิดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง' ๕๖ ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ประธานในพิธี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ กล่าวต้อนรับ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายปรีชา โพธิ์แพง กล่าวรายงาน มีกิจกรรมการแสดงชุด "Science for ASEAN การแสดงเต้น cover และเดินแบบ ด้วยชุดประจำชาติ ASEAN ผสมผสานกับ Science Show และยังมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการเรียนรู้ ต่างๆ มากมาย ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดการเปิดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง' ๕๖
คลิกที่นี่

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่

เว็บไซต์เกี่ยวข้องและรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.scilpru.in.th/

http://www.scilpru.in.th/scifair/

56sci