สนามที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สนามที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556
ณ อาคารเอนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ถ่ายทอดสด วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 น.


เพิ่มเติมที่ http://www.oknation.net/blog/pisitmit/2013/08/12/entry-1